GEHWOL mehčalec trde kože

za mehčanje prekomerno poroženele kože, kurjih očes in otiščancev

Proizvod nanesite na mesta, ki jih želite obravnavati in jih pokrijte z blazinicami iz vate. Po petih minutah vato odstranite in obdelajte želeno mesto.

Aqua (Water), Propylene Glycol, Ethanolamine, Potassium Carbonate, Potassium Castorate, Glycerin

Formule proizvodov GEHWOL se nenehno prilagajajo trenutnim znanstvenim spoznanjem. Zgoraj navedene sestavine so posodobljene, ustrezne pa so informacije na embalaži izdelka.

Tekočina je po naravi ALKALNA in AGRESIVNA.
Izogibajte se stiku z očmi in sluznico, pri kontaktu takoj izperite z obilo tekoče vode.

V primeru zaužitja ali kontaktu z očmi takoj poiščite zdravniško pomoč.

H – STAVKI
H314 – Povzroča hude opekline in poškodbe oči.

P – STAVKI
P305+P351+P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte pod tekočo vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P313 – Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P405+P102 – Hraniti zaklenjeno. Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 – Po uporabi temeljito umiti roke.

500 ml plastenka brez razpršilca, št. art. 10 10 711
2000 ml plastenka brez razpršilca, št. art. 10 10 714

GEHWOL proizvodi za mehčanje trde kože, losjoni …

GEHWOL FUSSKRAFT mehčalec trde kože v peni

s 25% sečnine

500 ml plastenka z dozirno plastenko, št. art. 11 11 711

GEHWOL mehčalec trde kože

za mehčanje prekomerno poroženele kože, kurjih očes in otiščancev

500 ml plastenka brez razpršilca, št. art. 10 10 711
2000 ml plastenka brez razpršilca, št. art. 10 10 714

GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon

s 25% sečnine

500 ml plastenka, št. art. 11 11 711